FAQs - آیا میتوان بصورت حضوری خرید کرد؟

بله با مراجعه حضوری میتوانید نمونه ها را مشاهده کرده و محصول منبت موردنظر را سفارش داده و با مراجعه به شوروم های آکس چوب میتوانید کابینت موردنظر را به مجری خود سفارش دهید.