قطعات کاربردی کابینت ممبران

قطعات کاربردی نمونه های متفاوتی از محصولات چوبی آکس هستند که در جای جای آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرند.

این قطعات که بیشتر آنها نرده های زیبا و تراش خورده کابینت های جلو باز هستند با توجه به رنگ کابینت شما در طرح ها و رنگ های مختلف تولید می شوند.

دغدغه آکس چوب همواره تولید بهترین محصولات و ادغام آنها با زیبایی است تا شما به بهترین ها برسید