پاخور کابینت ممبران

پا خور یک قطه تزئینی از مجموعه محصولات آکس چوب است .

این قطعه در پایینی ترین فضای کابینت نصب می شود تا فاصله ما بین زمین و کابینت را پر کند.

برای خرید این قطه و استفاده آن متناسب با فضای آشپزخانه تان می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.