رنگ بندی کابینت

رنگ بندی کابینت

تعیین رنگ بندی کابینت امری بسیار مهم در اجرای دکوراسیون آشپزخانه است زیرا آشپزخانه های امروز ادغام در فضای هال و محیط نشیمن هستند و به همین دلیل باید این رنگ ها با محیط خانه هماهنگی داشته باشند

مقاله های این دسته از آکادمی آکس چوب به تعیین رنگ های ترند روز ، چگونگی هماهنگی رنگ ها با یکدیگر و ترکیب رنگ کابینت پرداخته است . با ما همراه باشید .