گل آویزی

گل آویزی یکی از زیباترین و ظریفترین محصولات منبت شرکت آکس چوب می باشد.

زیباسازی فضای آشپزخانه یکی از دغدغه های تیم طراحی آکس است.

استفاده از گل آویزی در قسمتهای مختلف آشپزخانه نمای فوق العاده ای به محیط منزل شما می دهد. این گل ها روی کابینت ها و یا نمای بیرونی جزیره قابل استفاده هستند.