تاج گل منبت کد F130

ریال1,730,000ریال12,770,000

کدارتفاع(mm)عرض(mm)ضخامت(mm)
F130-1۲۴۰۱۲۰۰۲۱
F130-2۲۰۰۱۰۰۰۱۵
F130-3۱۴۰۸۰۰۱۵
F130-4۱۲۰۶۰۰۱۲
F130-5۱۰۰۴۰۰۱۲
F130-6۶۵۳۰۰۱۲