تاج گل منبت کد F2

ریال960,000ریال10,600,000

کدارتفاع(mm)عرض(mm)ضخامت(mm)
F2-c۲۲۰۱۰۰۰۲۰
F2-1۱۷۵۸۰۰۱۶
F2-2۱۴۰۶۰۰۱۲
F2-3۹۵۴۰۰۱۲
F2-4۷۵۳۰۰۱۲
F2-5۵۰۲۰۰۱۰