گونیا

گونیا از محصولات زیبا و چشم نواز منبت مجموعه آکس چوب می باشد.

این محصولات ظریف به هنر زیبای منبت آغشته هستند که در گوشه کنار آشپزخانه می توانند محیط را برای شما دل نواز تر نمایند.

گونیا همان طور که از اسمش پیداست به سبب هندسه ظاهری قابلیت نصب در گوشه های جزیره، بالای کابینت ها، بالای گاز و سینک را دارد.این محصول در چندین طرح و اندازه متفاوت قابل سفارش می باشد.

گونیا از محصولات زیبا و چشم نواز منبت مجموعه آکس چوب می باشد.

این محصولات ظریف به هنر زیبای منبت آغشته هستند که در گوشه کنار آشپزخانه می توانند محیط را برای شما دل نواز تر نمایند.

گونیا همان طور که از اسمش پیداست به سبب هندسه ظاهری قابلیت نصب در گوشه های جزیره، بالای کابینت ها، بالای گاز و سینک را دارد.این محصول در چندین طرح و اندازه متفاوت قابل سفارش می باشد.