آشپزخانه کوچک

آشپزخانه کوچک

امروزه با توجه به سبک زندگی تعداد خانه هایی که متراژ پایینی دارند رو به افزایش است از این رو زما نیز باید وسایل و دکوراسیون خانه و آشپزخانه را با توجه به مساحت آن طراحی کنیم .

آشپزخانه های کوچک نیازمند رنگ های روشن و دکوراسیون مدرن هستند تا بزرگتر و دل بازتردیده شوند

ما در آکادمی اکس چوب به توضیح روش های به روز همراه با توضیحات برای آشپزخانه کوچک و نقلی شما پرداخته ایم . همراه ما باشید