تاج گل منبت

تاج گل  قطعه ی چوبی منبت کاری شده است که معمولا برای تزئین و زیبایی فضای آشپزخانه در قسمتهای مختلفی نصب میگردد.

از این تاج می توان بالای هود، بالا کمدها و روی درب کابینت ها و یا حتی در نمای بیرونی جزیره بهره برد.

شرکت آکس چوب مجموعه ای متنوع از این تاج گل ها را با هنر زیبای منبت تلفیق کرده و در اختیار شما قرار داده است. این محصولات در طرح های مختلف با قیمت های متفاوت قابل سفارش هستند. برای مشاهده نمونه های کار شده از این تاج گل ها میتوانید صفحه پروژه های ما را بررسی نمایید.

تاج گل  قطعه ی چوبی منبت کاری شده است که معمولا برای تزئین و زیبایی فضای آشپزخانه در قسمتهای مختلفی نصب میگردد.

از این تاج می توان بالای هود، بالا کمدها و روی درب کابینت ها و یا حتی در نمای بیرونی جزیره بهره برد.

شرکت آکس چوب مجموعه ای متنوع از این تاج گل ها را با هنر زیبای منبت تلفیق کرده و در اختیار شما قرار داده است. این محصولات در طرح های مختلف با قیمت های متفاوت قابل سفارش هستند. برای مشاهده نمونه های کار شده از این تاج گل ها میتوانید صفحه پروژه های ما را بررسی نمایید.