تاج کابینت کابینت ممبران

تاج ها یکی دیگر از قطعات تزئینی ممبران مجموعه آکس چوب است که در شکل های مختلف قابل ارائه می باشد.

این تاج ها بالای قسمت های مختلف کابینت در آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرند.

تاج ها با طرح های مختلف و در رنگ و اندازه های متفاوت باعث زیبایی محیط زندگی شما می شوند.