سر ستون کابینت ممبران

از گذشته های دور وجود سر ستون جز جدا نشدنی معماری در کاخ ها و عمارت ها بوده و در واقع تکمیل کننده این شاخص بنایی می باشد.

در طراحی دکوراسیون داخلی امروزی نیز برای زیبایی و مدرن کردن نما در محیط مخصوصا آشپزخانه از سر ستون ها استفاده می کنند.

سر ستون های منبت شرکت آکس چوب با تنوع بسیار بالا و کیفیتی فوق العاده زیبایی آشپزخانه شما را چند برابر می کنند. این محصولات در تمامی ستون های آشپزخانه برای مثال ویترین ها، قاب دور گاز، ستون های بین کابینت ها و غیره قابل استفاده می باشند. به کار بردن هنر منبت در این سر ستون ها و تلفیق هنر ایرانی با آن جلوه دو چندانی به محیط آشپزخانه شما می بخشد.

از گذشته های دور وجود سر ستون جز جدا نشدنی معماری در کاخ ها و عمارت ها بوده و در واقع تکمیل کننده این شاخص بنایی می باشد.

در طراحی دکوراسیون داخلی امروزی نیز برای زیبایی و مدرن کردن نما در محیط مخصوصا آشپزخانه از سر ستون ها استفاده می کنند.

سر ستون های منبت شرکت آکس چوب با تنوع بسیار بالا و کیفیتی فوق العاده زیبایی آشپزخانه شما را چند برابر می کنند. این محصولات در تمامی ستون های آشپزخانه برای مثال ویترین ها، قاب دور گاز، ستون های بین کابینت ها و غیره قابل استفاده می باشند. به کار بردن هنر منبت در این سر ستون ها و تلفیق هنر ایرانی با آن جلوه دو چندانی به محیط آشپزخانه شما می بخشد.